Užijte si léto na MAX. Nadzemní bazény pouze nyní za TOP ceny.

Nadzemní bazény pouze nyní za TOP ceny.

Zpracování osobních údajů

1.   Společnost WEBTIP, s.r.o. se sídlem Křimická 79, Plzeň, 31800 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 16882, IČO:26384957, zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:

   1.a   V případě jednotlivce:

 • Jméno, příjmení;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu;
 • IP adresu.

   1.b   v případě společnosti:

 • Jméno, příjmení;
 • Název společnosti;
 • IČ, DIČ;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Adresu sídla;
 • IP adresu.

   1.c   Pro oba případy:

 • Platební karta (číslo karty, expirace, typ) (pokud povolíte zapamatování).

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2.   Společnost WEBTIP, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • Poskytovatel serverhostingu Ignum, s.r.o., se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha, IČ: 261 59 708, DIČ: CZ26159708;
 • Poskytovatel služeb a software v oblasti správy, úrdžby a vývoje e-shopu RT Soft s.r.o., se sídlem Lobezská 39, 326 00 Plzeň, IČ: 29092540, DIČ: CZ29092540;
 • Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics a Facebook Business Manager;
 • Poskytovatel spotřebitelského úvěru Home credit a.s., Moravské nám. 249/8, 602 00 Brno (pouze v případě, pokud kupující využije financování formou spotřebitelského úvěru);
 • Poskytovatel software určeného k administraci e-mailové korespondenci a telefonické komunikaci Daktela s.r.o., se sídlem Pod Krejcárkem 975, 130 Praha, IČ: 272 32 263, DIČ: CZ27232263;
 • Poskytovatel software určeného k odesílání hromadných emailových zpráv a newsletterů Targito.com s.r.o., se sídlem Jungmannovo náměstí 753/1, 110 00 Praha 1, IČ: 28445937, DIČ: CZ28445937;
 • Výdejní místo, zvolí-li si zákazník vyzvednutí zboží ve skladu Město Touškov;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3.   Na emailovou adresu vám budou společností WEBTIP, s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností WEBTIP s.r.o. uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz a.s. v rámci služby Ověřeno zákazníky a vyhodnocení zpětné vazby Kupujícího.

4.   Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání obchodních sdělení

1.    Udělujete tímto souhlas společnosti WEBTIP, s.r.o. se sídlem Křimická 79, Plzeň, 31800 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu oddíl C, vložka 16882, IČO:26384957, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala následující osobní údaje:

 • emailovou adresu.

2.    Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

3.    Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno společností WEBTIP, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel serverhostingu Ignum, s.r.o., se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha, IČ: 261 59 708, DIČ: CZ26159708;
 • Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics a Facebook Business Manager;
 • Poskytovatel služeb a software v oblasti správy, úrdžby a vývoje e-shopu RT Soft s.r.o., se sídlem Lobezská 39, 326 00 Plzeň, IČ: 29092540, DIČ: CZ29092540;
 • Poskytovatel softwaru určeného k administraci e-mailových dotazů Daktela s.r.o., se sídlem Pod Krejcárkem 975, 130 Praha, IČ:  272 32 263, DIČ: CZ27232263;
 • Poskytovatel software určeného k odesílání hromadných emailových zpráv a newsletterů Targito.com s.r.o., se sídlem Jungmannovo náměstí 753/1, 110 00 Praha 1, IČ: 28445937, DIČ: CZ28445937;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.    Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
prostřednictvím cookies

1.   Správce osobních údajů, společnost WEBTIP, s.r.o. se sídlem Křimická 79, Plzeň, 31800 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu oddíl C, vložka 16882, IČO:26384957, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, zapamatování si přihlašovacích údajů, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu.

2.   Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

3.   Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu za výše uvedenými účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.

4.   Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

5.   Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatel služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatel služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook, se sídlem Menlo Park, California, United States;
 • Poskytovatel služby CJ Affiliate, provozované společností Commission Junction LLC, se sídlem 530 E Montecito St, Santa Barbara, CA 93103, United States;
 • Poskytovatel služby Biano, provozované společností Biano s.r.o., se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČ: 04146905, DIČ: CZ04146905;
 • Poskytovatel služby Ecomail, ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČ: 02762943, DIČ: CZ02762943;
 • Poskytovatel služby Foxentry, provozované společností AVANTRO, s.r.o., se sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, IČ: 04997476, DIČ: CZ04997476;
 • Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, DIČ: CZ26168685;
 • Poskytovatel služby Luigi’s Box, provozované společností Luigi’s Box, s.r.o., se sídlem Tallerova 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovensko, IČ: 50641671, IČ DPH: SK2120416056;
 • Poskytovatel služby Hotjar, provozované společností Hotjar ltd, se sídlem Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

6.   Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány následujícími způsoby:

 • Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
 • Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
 • Služba Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Služba CJ Affiliate https://www.cj.com/legal/psa-us
 • Služba Biano https://www.biano.cz/podminky/zpracovani-cookies
 • Služba Ecomail https://ecomail.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
 • Služba Foxentry https://foxentry.cz/ochrana-dat/
 • Služba Sklik https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/   
 • Služba Luigi’s Box https://www.luigisbox.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
 • Služba Hojar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

7.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Infographics
Infographics
Doprava zdarma
Doručení do 24 hodin
Garance nejnižší ceny
17 let jsme s vámi
Chráníme přírodu
Pomáháme potřebným
Nahoru