Pravidla soutěží

Obecné informace o soutěžích

Organizátorem soutěží jsme my, společnost Webtip s.r.o., IČO: 26384957, se sídlem Křimická 79, Plzeň, 31800 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“), Pro naše zákazníky provozujeme internetovou nákupní galerii Hawaj.cz dostupnou na internetové adrese www.hawaj.cz.

Soutěží se nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem/ zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Soutěží se také nemůžete zúčastnit, jste-li mladší 15 let a pokud máte doručovací adresu mimo Českou či Slovenskou republiku. Soutěží se můžete zúčastnit, jste-li fyzickou osobou.

 

V čem soutěže spočívají?

Předmět soutěží a konkrétní podmínky soutěží uvede Organizátor vždy v konkrétním soutěžním příspěvku na facebookovém profilu Hawaj.cz, který bude obsahovat podmínky soutěží zejména:

  • termín konání;
  • způsob zapojení se;
  • výluky;
  • stanovení výher a podmínek výběru výherce

Do jednotlivých soutěží se zapojíte přidáním komentáře pod určený příspěvek se zodpovězením soutěžních otázek nebo splněním úkolů. Tímto krokem souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěží odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek

Ze správných odpovědí uvedených u jednotlivých soutěžních příspěvků bude vybrán výherce (nebude-li uvedeno jinak), a to označením v komentáři organizátora pod soutěžním příspěvkem. Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook s kontaktními údaji pro zaslání výhry. Nepřihlásí-li se výherce do 10 kalendářních dnů ode dne vyhlášení, propadá výhra organizátorovi.

O přesném způsobu předání výhry budou výherci informováni soukromou zprávou na Facebooku. Výhry budou výhercům odeslány do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků dané soutěže.

Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu pro dodání výhry, ani že si svou výhru řádně a včas nevyzvedl u zvoleného poskytovatele přepravních služeb. V takových případech výhra propadá Organizátorovi bez jakékoli náhrady.

Organizátor soutěžící výslovně upozorňuje, že výhru nelze směnit za hotovost ani ji vyměnit za jinou výhru, než je organizátorem stanovena. Bude-li výhrou voucher na nákup v nákupní galerii Organizátora, je jeho hodnota vyjádřena včetně DPH a výherce bude o jeho uplatnění informován.

 

Obecná a závěrečná ustanovení

Účastí v soutěžích se všichni účastníci zavazují dodržovat stanovená pravidla.

Účastí v soutěžích souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem účasti v soutěžích. 

Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo +420 776 400 400, na email info@hawaj.cz, nebo poštou na adresu Webtip s.r.o., Líšťanská 652, Město Touškov, 330 33.

Na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v penězích. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěže nemají charakter veřejného příslibu.

Pokud porušujete pravidla soutěží, nebo pokud pojmeme podezření, že porušujete pravidla soutěží, vyhrazujeme si právo Vás vyřadit z probíhající soutěže. Takové rozhodnutí je konečné.

Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu trvání probíhající soutěže a dále 30 dní ode dne ukončení dané soutěže. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení dané soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění.

Soutěže nejsou provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook Inc. a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook Inc.

Organizátor soutěžící výslovně upozorňuje, že výhra není předmětem prodeje a není možné uplatňovat práva z toho plynoucí (kupř. práva z vad, záruku za jakost, možnost vrácení / odstoupení / reklamace atp.)

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.


Infographics
Infographics
Doprava zdarma
Doručení do 24 hodin
Garance nejnižší ceny
17 let jsme s vámi
Chráníme přírodu
Pomáháme potřebným
Nahoru